De zonsverduistering Lyrics

Jan Blaaser
 
Ach ja, als de mensen elkaar wat beter begrepen, he. Want, mensen begrijpen
elkaar soms verkeerd omdat de mensen zo slecht luisteren
Als je nagaat hoe soms een bericht overgebracht wordt
Vooral een legerbericht

De commandant tegen de kapitein: Morgen vindt, tussen twee en drie uur,
een zonsverduistering plaats
Laat de mannen om kwart voor twee aantreden, in carreform, onbepakt en
onbezakt
Dan kunnen ze vanaf het exercitieterrein het schouwspel waarnemen
Na afloop is er in de kantine gelegenheid tot het stellen van vragen

De kapitein aan de luitenant: op verzoek van de commandant vindt er
morgen, tussen twee en drie, een zonsverduistering plaats
Mannen in carreform, onbepakt en onbezakt
Dan kunnen ze het schouwspel gadeslaan
Na afloop is er in de kantine gelegenheid omme…. in de kantine is er….
ja, er is gelegenheid om na afloop in de kantine te zijn

De luitenant naar de sergeant: op verzoek van de commandant moet morgen de
zon verduistert worden
Dat doen we morgen met z’n allen tussen twee en drie
Laat de zakken onbepakt in carreform staan
Na afloop alles naar de kantine brengen

De sergeant naar de korporaal: de ouwe zak gaat morgen de zon verduisteren
In de kantine, tussen twee en drie
In carreform

De korporaal tot de soldaten: op verzoek van de commandant wordt
medegedeeld dat morgen in Carre wordt opgevoerd: Zoek de zon op
Plaatskaarten verkrijgbaar tussen twee en drie in de kantine

De soldaten onder mekaar: ze komen morgen opnamen maken van ‘Breng eens
een zonnetje onder de mensen’
Heb de commandant bedacht
Nou, dan gaat die ouwe zak zelf maar in de zaal zitten…