About us

Âm nhạc không chỉ là để nghe lúc rảnh nhưng nó là một bầu trời kiến thức và cảm xúc. Chúng tôi là những người đam mê âm nhạc tuột cùng. Nhằm đem âm nhạc cho tất cả mọi người chúng tôi làm nên website này để đưa những lời bài hát của tất cả các bài nhạc trên thế giới cho tất cả mọi người.

Đây cũng là một website mà mọi người có thể đóng góp và đưa những lời bài hát hay chia sẻ cho nhau.

Chủ sở hữu: http://releaselyrics.com Thuộc công ty cổ phần thương mại điện tử “lời bài hát”

Địa chỉ: 84 Quang Trung, TT Bacosa, Tỉnh HoNam,  DakLak